Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

nzu_log2.jpg

 


DOTACE NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM  
Příjem žádostí o dotaci byl zahájen 22. října 2015 a stále trvá i v roce 2020

3. výzva pro rodinné domy

Dotace na novostavby a rekonstrukce rodinných domů

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM je program Ministerstva životního prostředí, v rámci kterého jsou podporována opatření, která vedou ke snížení energetické náročnosti budov. Podpořeny jsou novostavby a rekonstrukce rodinných a bytových domů.

Na co je možné získat dotace?

 • Zateplení domu a výměna oken
 • Novostavby v pasivním standardu
 • Ekologické kotle na dřevo, peletky aj.
 • Solární systémy na teplou vodu a přitápění
 • Tepelná čerpadla
 • Větrání s rekuperací tepla

Třetí výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ – rodinné domy (dále jen „výzva") zahrnuje následující oblasti podpory:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
 • dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy
 • podporována dílčí i komplexní opatření
B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
 • dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
C. Efektivní využití zdrojů energie
 • dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel) nebo napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE
 • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
 • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
 • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

Více informací naleznete na oficiálních stránkách www.novazelenausporam.cz

 

 

nzu.png
 

V případě Vašeho zájmu Vám zpracujeme kompletní odborný posudek včetně vyřízení žádosti - tedy od projektové dokumentace na všechny oblasti podpor po průkaz energetické náročnosti.

O možnosti získat dotaci na zateplení objektu se informujte u nás.

Domluvte si schůzku na tel. 777 668 913